Object structure
Title:

Rynek energii elektrycznej w Polsce w latach 2008-2017 – analiza i perspektywy rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Electric energy market in Poland in years 2008-2017 – analysis and growth prospects

Creator:

Hałka, Mateusz

Subject and Keywords:

rynek energii w Polsce ; konsumpcja energii elektrycznej ; electric energy market in Poland ; energy consumption

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 84-94

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie stanu polskiej energetyki w latach 2008- -2017 oraz perspektyw rozwoju, skupione na wybranych jej aspektach. Analizie poddano potencjał mocy wytwórczych i strukturę elektrowni w omawianych latach. Potwierdzony został spadek znaczenia paliw kopalnych oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano zużycie energii w odniesieniu do grup jej konsumentów, zwłaszcza gospodarstw domowych. Badanie oparte zostało na zestawieniach liczbowych w latach, w wartościach bezwzględnych i względnych (procentowych: zmiany wartości rok do roku oraz porównanie wielkości pierwszego i ostatniego roku analizy). Ponadto przedstawione zostały elementy krajowej i międzynarodowej polityki energetycznej dla Polski oraz działania zmierzające do osiągnięcia zakładanych celów w przyszłości. W opracowaniu wykorzystano krajowe oraz międzynarodowe raporty nt. rynku energetycznego w Polsce, dane GUS i BDL, strategie krajowe i międzynarodowe oraz literaturę przedmiotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.07

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: