Object structure
Title:

Korzystanie z nieruchomości rolnych na obszarach chronionych w ocenie użytkowników tych nieruchomości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of agricultural property in protected areas in the assessment of users of these real estates

Creator:

Blaszke, Małgorzata

Subject and Keywords:

nieruchomość rolna ; formy ochrony przyrody ; użytkowanie nieruchomości ; działalność rolnicza ; agricultural real estate ; forms of nature protection ; real estate use ; agricultural activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 46-58

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2010-2015 na terenie województwa zachodniopomorskiego, dotyczących korzystania z nieruchomości rolnych położonych na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody. Celem badań było poznanie poglądów osób użytkujących nieruchomości rolne położone na obszarach chronionych na temat możliwości wykorzystania nieruchomości rolnych dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej, utrudnień w korzystaniu z tychże nieruchomości, a także motywów nabycia nieruchomości położonych na tym specyficznym terenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.04

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: