Object structure
Title:

Morfologia cykli koniunkturalnych i cykli bankowych w gospodarce polskiej w latach 2000-2017

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Morphology of business cycles and bank cycles in Polish economy in the years 2000-2017

Creator:

Barczyk, Ryszard

Subject and Keywords:

cykl koniunkturalny ; sektor bankowy ; bank centralny ; banki komercyjne ; polityka pieniężna ; przedsiębiorstwa ; gospodarstwa domowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 32-45

Abstrakt:

W wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych nasiliły się relacje między sferą realną i nominalną, tj. zwiększyły się m.in. związki między ogólnogospodarczymi cyklami koniunkturalnymi a wahaniami występującymi w sektorze bankowym. Celem pracy jest analiza morfologii i wzajemnego oddziaływania wahań, generowanych przez bank centralny i banki komercyjne, na ogólnogospodarczy cykl koniunkturalny w gospodarce polskiej w latach 2000-2017. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z dwóch części. W pierwszej sformułowano hipotezy dotyczące analizowanych zależności, w drugiej przeanalizowano cechy morfologiczne badanych cykli. Z analiz wynika, że w badanym okresie w gospodarce polskiej występowały sprzyjające warunki do powstawania cykli w sektorze bankowym. Ich morfologia była zbliżona do budowy i właściwości ogólnogospodarczych cykli koniunkturalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.03

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: