Object structure
Title:

Wartość publiczna aglomeracyjnego transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public value of agglomeration rail transport on the example of Łódź Agglomeration Railway company

Creator:

Wiśniewska, Magdalena

Subject and Keywords:

wartość publiczna ; efekty zewnętrzne ; kolej aglomeracyjna ; public value ; externalities ; agglomeration railway

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 110-120

Abstrakt:

Wartość publiczna aglomeracyjnego transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjne Celem artykułu jest wykazanie, iż kolejowy transport aglomeracyjny ma szansę generować wartość zarówno publiczną, jak i dla klienta. Artykuł przybliża pojęcie wartości publicznej w odniesieniu do transportu w ramach aglomeracji przez pryzmat teorii efektów zewnętrznych. Następnie wprowadza czytelnika w kontekst preferencji komunikacyjnych podróżnych, których uwzględnienie jest kluczowe, by można było uznać transport publiczny za publicznie wartościowy. Wartość publiczna jest pojęciem obecnym w dyskursie naukowym od lat dziewięćdziesiątych. Rozumiana przez analogię do wartości dla klienta, jest ona tworzona w drodze działania organizacji publicznych. Działania te uwidaczniają się przez efekty zewnętrzne. Kolej aglomeracyjna stanowi źródło efektów zewnętrznych i pod pewnymi warunkami może być źródłem wartości publicznej. Rozważania zobrazowano na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.11

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: