Object structure
Title:

Aktywność patentowa a struktura demograficzna – analiza regionalna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Patent activity vs. demographic structure − regional analysis

Creator:

Szajt, Marek

Subject and Keywords:

innowacyjność ; region ; demografia ; płeć ; innovation ; demography ; gender

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 102-109

Abstrakt:

Celem badań prezentowanych w artykule było wskazanie kierunku i siły oddziaływania czynników demograficznych na aktywność patentową na poziomie regionalnym. W badaniu wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Eurostatu, dotyczące regionów Unii Europejskiej (28). Poza często przedstawianymi w literaturze determinantami, takimi jak zasoby ludzkie dla nauki i techniki, personel i badacze zatrudnieni w sektorze B+R czy nakłady na działalność B+R, pod uwagę wzięto też czynniki demograficzne. Proponowane w dotychczasowych pracach modele innowacyjności wzbogacono o zmienne demograficzne, których istotność powinna wskazywać na znaczenie danych czynników. Jako czynniki demograficzne potraktowano bezpośrednio (dzięki dostępności danych) płeć i pośrednio wiek oraz wykształcenie. Zgodnie z oczekiwaniami w badaniach potwierdzono, iż wzrost poziomu wykształcenia istotnie wpływa na wzmocnienie innowacyjności regionów w przeciwieństwie do wydłużenia czasu życia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.10

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: