Object structure
Title:

Wykorzystanie rozwiązań zielonej gospodarki w tradycyjnych branżach przemysłu na przykładzie energetyki konwencjonalnej (województwo śląskie)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of green economy solutions in the traditional industries on the example of conventional power industry (Silesia voivodeship)

Creator:

Plac, Klaudia

Subject and Keywords:

zielona gospodarka ; działania proekologiczne w przemyśle ; energetyka konwencjonalna ; green economy ; pro-ecological activities in industry ; conventional energy sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 91-101

Abstrakt:

W artykule podjęto problematykę wykorzystania rozwiązań zielonej gospodarki w branżach przemysłu tradycyjnego na przykładzie energetyki konwencjonalnej. Rozważania koncentrują się na poszukiwaniu i przybliżeniu interakcji między zieloną gospodarką a sektorami przemysłów tradycyjnych. Stanowią one próbę krytycznego spojrzenia na zieloną energetykę, utożsamianą z odnawialnymi źródłami, energii oraz polemiki ze stanowiskiem podkreślającym jedynie szkodliwość sektora energetyki konwencjonalnej. Część empiryczna artykułu bazuje na analizie studium przypadku wykorzystania proekologicznych rozwiązań w podmiocie sektora energetyki konwencjonalnej, a także jego zaangażowania w działania wpisujące się w zakres zielonej gospodarki na przykładzie Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III. Autorka koncentruje się wokół tezy o istnieniu interakcji między podmiotami przemysłów tradycyjnych a założeniami zielonej gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.09

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: