Object structure
Title:

Skanalizowanie gmin i aglomeracji: metoda bazy budynkowej a szacunki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sewers system rate of municipalities and agglomerations: the base building method vs. estimates

Creator:

Matacz, Andrzej ; Myna, Artur

Subject and Keywords:

aglomeracje ściekowe ; Baza Budynkowa ; korzystający z kanalizacji ; sewerage aglomerations ; Base of Buildings ; people using sewers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 81-90

Abstrakt:

Opracowano wskaźnik ludności korzystającej z kanalizacji oraz skanalizowania gmin i aglomeracji ściekowych. W artykule zweryfikowano hipotezę, że oszacowane przez GUS wskaźniki skanalizowania są zawyżone, a zatem więcej aglomeracji, niż na ogół się zakłada, nie spełnia wymogów dyrektywy ściekowej. Według metody bazy budynkowej, RLM korzystających z kanalizacji wyższą niż 90% odnotowano jedynie w co dziewiątej aglomeracji, a w ponad jednej czwartej nie przekraczała ona wartości 30%. Relatywnie niskie skanalizowanie aglomeracji wiąże się z dążeniem do objęcia ich granicami jak największej liczby mieszkańców, a więc z niewłaściwą delimitacją aglomeracji. Rekomenduje się zatem wprowadzenie obowiązku określania granic aglomeracji w technologii GIS oraz wykorzystanie bazy budynkowej i bilansów ludności jako źródeł danych o liczbie mieszkań wyposażonych w kanalizację i ludności je zamieszkującej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.08

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: