Object structure
Title:

Finanse publiczne w Polsce jako wyzwanie dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public finances in Poland as a challenge for economic security of the state

Creator:

Ładysz, Iwona

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; dług publiczny ; deficyt publiczny ; sektor finansów publicznych ; system emerytalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 70-80

Abstrakt:

Polska, jak każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, bez względu na jego znaczenie międzynarodowe i wielkość, powinna traktować bezpieczeństwo ekonomiczne jako priorytet realizowanej polityki. Bezpieczeństwo ekonomiczne w odniesieniu do państwa dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa finansów publicznych. Wiąże się ono ze zdolnością systemu gospodarczego do wykorzystywania wewnętrznych czynników rozwoju oraz współzależności międzynarodowej w celu zagwarantowania rozwoju gospodarczego. Zapewnienie dobrej kondycji finansowej państwa pozwala nie tylko na jego istnienie, ale także i rozwój. Dlatego niezbędne jest ograniczanie rozmiaru jego zadłużenia. Jednocześnie państwa mogą podejmować ryzyko finansowe tylko pod warunkiem akceptacji porządku prawa i jego fundamentalnych zasad, umożliwiając budowanie wzajemnego zaufania. Celem artykułu jest przedstawienie stanu finansów publicznych w Polsce w latach 2010-2015 jako jednego z elementów budowania bezpieczeństwa ekonomicznego kraju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.07

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: