Object structure
Title:

Lokalny wymiar funduszy europejskich w Polsce i Czechach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local dimension of European funds in Poland and Czechia

Creator:

Kachniarz, Marian ; Szewrański, Szymon

Subject and Keywords:

środki unijne ; efekt skali ; samorząd terytorialny ; EU funds ; effect of scale ; local government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 61-69

Abstrakt:

Artykuł przedstawia analizę wykorzystania środków unijnych przez gminy w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach – województwie dolnośląskim (Polska) i kraju Hradec Kralove (Czechy). Łącznie przeanalizowano 580 gmin (168 po stronie polskiej i 412 po stronie czeskiej). Główne cele artykułu to analiza przestrzenna oraz wykazanie różnic w sposobie dystrybucji funduszy strukturalnych. Szczególnie próbowano zweryfikować hipotezę o efekcie skali – większej sprawności w pozyskiwaniu dotacji przez jednostki większe. Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie kilku kluczowych wniosków. Gminy polskie mają większy wpływ na kształtowanie polityki lokalnej, co powoduje, że pozyskują więcej środków niż ich odpowiedniki po stronie czeskiej. W naszych badaniach nie udowodniono efektu skali zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej, nie wykazano także istotnych zależności przestrzennych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.06

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: