Object structure
Title:

Przeszkody dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2004-2006; 2008-2010 i 2012-2014

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Barriers for innovation activities carried out by industrial enterprises in Lower Silesian region in the years 2004-2006; 2008-2010 and 2012-2014

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Subject and Keywords:

procesy innowacyjne ; przeszkody dla innowacji ; sprawozdania o innowacjach ; innovative processes ; barriers for innovations ; reports on innovations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 51-60

Abstrakt:

W sprawozdaniach o innowacjach w przemyśle (PNT-02) i sektorze usług (PNT-02/u) operuje się uboższą gamą przeszkód działalności innowacyjnej przedsiębiorstw niż w przypadku zaleceń Oslo Manual 2005. Mankament ten pogłębia częściowa zmiana obserwowanych utrudnień i ich nazewnictwa w ramach PNT-02 i PNT-02/u (2015 r. w relacji do poprzednich edycji badań). Ponadto wybrane – w ramach wariantowych rozwiązań OM 2005 – zasady gromadzenia danych nie wydają się odpowiadać potrzebom użytkowników statystyki publicznej (np. okres objęty obserwacją – 3 lata). Wszystko to zawęża pole analiz, ale nie przekreśla możliwości identyfikacji kluczowych barier dla innowacji. Kolejne trzy edycje badań wskazują, że istotne utrudnienia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim wywołują czynniki kosztowe (brak możliwości finasowania ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych) oraz rynkowe (niepewny popyt na innowacyjne produkty, opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.05

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: