Object structure
Title:

Ekonomiczne bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionach Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic barriers of innovation activities carried out by industrial enterprises in Polish regions

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Subject and Keywords:

działalność innowacyjna ; bariery ekonomiczne ; sprawozdania PNT-02 ; innovative activity ; economic barriers ; PNT-02 reports

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 42-50

Abstrakt:

Oslo Manual 2005 zestawia sugestie na temat zbierania informacji o ekonomicznych (kosztowych) przeszkodach działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W zaleceniach tych operuje się wadliwą i niekompletną klasyfikacją kosztowych barier procesów innowacyjnych i zbyt elastycznie określa się zasady gromadzenia danych. Przytoczone mankamenty przekładają się na obraz statystyki publicznej (sprawozdania o innowacjach w przemyśle – PNT-02), której rozwiązania pozwalają jedynie na uchwycenie problemów związanych z dostępem do wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł finansowania (bez dalszej dekompozycji) z jednoczesnym określeniem stopnia ich znaczenia – wysoki, średni, niski, bez znaczenia. Z przeprowadzonych analiz można wywnioskować, że przedsiębiorstwa różnych regionów z odmienną częstotliwością i skutecznością borykają się z utrudnieniami działalności innowacyjnej natury ekonomicznej, ale rozbieżności te nie są na tyle istotne, by wyłonić kategorię województw wolną od tych problemów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.04

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: