Object structure
Title:

Rezyliencja ekonomiczna i hybrydyzacja ośrodków metropolitalnych Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic resilience and hybridization of metropolitan centers of the European Union

Creator:

Drobniak, Adam

Subject and Keywords:

rezyliencja ekonomiczna ; hybrydyzacja rozwoju ; ośrodki metropolitalne Unii Europejskiej ; economic resilience ; hybridization of development ; metropolitan centers of theEuropean Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 30-41

Abstrakt:

Problem badawczy artykułu dotyczy zagadnienia oceny rezyliencji ekonomicznej miast. Celem artykułu jest określenie poziomu rezyliencji ekonomicznej miast-ośrodków metropolitalnych Unii Europejskiej wraz z próbą porządkowania badanych ośrodków miejskich w grupy o podobnym poziomie rezyliencji. Wstępne wyniki badań wskazują na znaczące zróżnicowanie poziomu rezyliencji, co utrudnia jednoznaczną ocenę tej kategorii oraz daje podstawę do wyjaśnienia zaobserwowanych tendencji rozwoju gospodarczego w kategoriach hybrydyzacji. W warstwie teoretyczno-metodycznej artykuł bazuje na przeglądzie dorobku w dziedzinie urban resilience oraz zastosowaniu metod analizy ilościowej do oceny poziomu rezyliencji, w tym: wskaźników dynamiki PKB, wartości średnich PKB. W zakresie metod grupowania wykorzystano technikę odległości euklidesowej oraz metodę x-średnich. W warstwie empirycznej zaprezentowano wyniki badań nad rezyliencją ekonomiczną wszystkich miast-ośrodków metropolitalnych UE w latach 2000-2014

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.03

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: