Object structure
Title:

Klasyfikacja gmin według wysokości i struktury dochodów budżetów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Classification of municipalities by the amount and structure of budget revenues

Creator:

Bal-Domańska, Beata

Subject and Keywords:

struktura dochodów gmin ; klasyfikacja z medianą ; statystyki przestrzenne ; municipal revenue structure ; median based classification ; spatial statistics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 517, s. 9-18

Abstrakt:

Struktura dochodów gmin stanowi jeden z elementów oceny ich samodzielności finansowej, a co za tym idzie − zdolności do wykonywana zadań lokalnych wynikających z potrzeb i ze specyfiki danego obszaru i społeczności. W artykule wykorzystano dwie metody identyfikacji klas gmin, które umożliwiły ocenę zróżnicowania modeli dochodowych i ich przestrzenną charakterystykę − klasyfikację z medianą oraz statystyki przestrzenne I Morana. Pozwoliły one na wskazanie klas gmin o podobnej strukturze dochodów z wyróżnieniem trzech podstawowych grup wpływów (dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe). Analizą objęto budżety gmin (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) w 2016 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tendencja do tworzenia skupisk sąsiadujących gmin o podobnym poziomie wpływów w przypadku dochodów ogółem i własnych jest niewielka i dotyczy jedynie wybranych lokalizacji o wysokim potencjale gospodarczym, jak m.in. okolice dużych miast

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.517.01

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 517

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: