Object structure
Title:

Promocja zdrowia wśród pracowników uczelni wyższej – na przykładzie badań własnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Promotion of health among university employees − example of own research

Creator:

Syper-Jędrzejak, Marzena

Subject and Keywords:

promocja zdrowia ; działania prozdrowotne ; uniwersytet ; health promotion ; pro-health activities ; university

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 237-245

Abstrakt:

Artykuł dotyczy badań prowadzonych wśród niemal 400 pracowników wybranego polskiego uniwersytetu, które dotyczyły realizowanych na uczelni działań z zakresu promocji zdrowia dla zatrudnionych. Celem opisywanego badania była diagnoza znajomości oferty w aspekcie oferowanych pracownikom prozdrowotnych działań, określenie ich wykorzystania i ocena przydatności proponowanych rozwiązań. Analiza uzyskanych wyników ankietowych wskazała obszary wymagające poprawy i wzbogacenia oferty, jeśli uniwersytet chce rzeczywiście prowadzić politykę promocji zdrowia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.22

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: