Object structure
Title:

Praca w czasie choroby – perspektywa pracownika

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Working during sickness − employee’s perspective

Creator:

Striker, Małgorzata

Subject and Keywords:

zarządzanie absencją ; kultura absencji ; chorobowa obecność ; absence management ; absence culture ; presenteeism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 228-236

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników prowadzonych badań empirycznych dotyczących społecznych uwarunkowań zachowań pracowników w przypadku choroby, szczególnie wykonywania w tym czasie zadań zawodowych. Dla realizacji celu badań przeprowadzono analizę treści opowiadań autobiograficznych na temat odczuwanych lub zaobserwowanych przez autorów kwestii związanych z absencją pracowniczą. Na podstawie uzyskanych wyników uwarunkowania tego rodzaju zachowań absencyjnych podzielono na dwie grupy: związane z działaniami podejmowanymi przez pracodawców oraz wewnętrzne przekonania pracowników. Zauważono również, że w zależności od relacji społecznych i fizycznych warunków pracy panujących w danej organizacji różna jest interpretacja pojęcia chorego pracownika i oczekiwanych od niego zachowań w przypadku choroby

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.21

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: