Object structure
Title:

Zasoby osobiste kobiet naukowców jako czynnik rozwoju zawodowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Personal resources of women scientists as a professional development factor

Creator:

Stompór-Świderska, Jagoda

Subject and Keywords:

zasoby osobiste ; kobiety naukowcy ; kariera naukowa ; personal resources ; women scientists ; scientific career

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 216-227

Abstrakt:

W trakcie realizacji kariery naukowej kobiety napotykają liczne czynniki, które wspierają ich rozwój zawodowy, jak również te, które stanowią jego ograniczenia, w sensie zarówno subiektywnym, jak i obiektywnym. Posiadanie zasobów osobistych jest czynnikiem sprzyjającym realizacji celów, odnoszeniu sukcesów. Zasoby pomagają w efektywnym funkcjonowaniu i radzeniu sobie przez osobę z wyzwaniami i zadaniami, które przed nią stoją. Istnieją znaczne różnice między kobietami i mężczyznami w spostrzeganiu posiadanych zasobów osobistych. Z badań wynika, iż mężczyźni naukowcy mają w wyższym stopniu niż kobiety naukowcy zasoby ekonomiczno-polityczne oraz władzy i prestiżu, a kobiety dysponują w stopniu wyższym niż mężczyźni szeroko pojętymi zasobami duchowymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.20

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: