Object structure
Title:

Kompetencje pracowników wobec wyzwań globalnego rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competence of personnel facing challenges of the global labor market

Creator:

Przytuła, Sylwia

Subject and Keywords:

wyzwania HR ; kompetencje ; rynek pracy ; HR challenges ; competencies ; labour market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 194-205

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zjawisk społecznych, technologicznych, ekonomicznych i kulturowych, by na tym tle wskazać na zestaw najbardziej wymaganych kompetencji pracowników. Prognozy licznych instytucji badających rynek pracy zapowiadają zniknięcie wielu dotychczasowych zawodów, niedobór pracowników o wymaganych umiejętnościach w skali globalnej, poszerzającą się lukę kompetencyjną w wielu sektorach gospodarki światowej. Przegląd dostępnych opracowań i źródeł wtórnych pozwolił na wyłonienie najważniejszych kompetencji pracowników, które będą zyskiwały na znaczeniu w najbliższych latach. Są to m.in. kompetencje IT, kompetencje twórcze/poznawcze, kompetencje międzykulturowe, umiejętność pracy w zespołach wirtualnych, wielokulturowych, inteligencja emocjonalna i społeczna, kompetencje interdyscyplinarne. Artykuł zamykają implikacje dla międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru, motywowania, rozwoju, komunikowania i retencji pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.18

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: