Object structure
Title:

Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego ‒ doświadczenie polskich przedsiębiorców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Migration as an opportunity for human capital enhancement – Polish entrepreneurs experience

Creator:

Pauli, Urban

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; przedsiębiorczość ; migracja ; human capital ; migration ; entrepreneurship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s.174-183

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena wpływu migracji zarobkowej na poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności osób, które po powrocie założyły własną działalność gospodarczą. Jeśli przyjąć perspektywę rynku pracy, migracja może być procesem, w którym następuje wzbogacanie komponentów kapitału ludzkiego, co pozytywnie wpływa na wymianę wiedzy i umiejętności między krajami (brain circulation) oraz na rozwój osobisty migranta. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród 54 przedsiębiorców, którzy wyemigrowali do Europy Zachodniej, a po powrocie założyli własne firmy. Uzyskane wyniki wskazują, że w trakcie pobytu za granicą większość z nich pozyskała nową wiedzę, rozwinęła umiejętności, zidentyfikowała/rozwinęła swoje predyspozycje, a także opracowała koncepcję własnej firmy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.16

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: