Object structure
Title:

Doświadczanie mobbingu i negatywnych emocji w pracy – analiza porównawcza: Polska – Hiszpania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Experiencing mobbing and negative emotions in the workplace – comparative analysis: Poland ‒ Spain

Creator:

Durniat, Katarzyna

Subject and Keywords:

mobbing/bullying ; negatywne zachowania ; negatywne emocje ; stres ; skutki mobbingu ; negative workplace behaviours ; negatywne emotions ; stress ; mobbig consequences

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 36-47

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki mobbingu oraz doświadczania negatywnych emocji i stresu społecznego w miejscu pracy. Treść artykułu oparta jest na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w 2014 roku na dwóch celowo dobranych próbach pracowników sektora administracji w Polsce (N = 149) i Hiszpanii (N = 148). Celem badań było porównanie skali i specyfiki doświadczania negatywnych zachowań mobbingowych oraz negatywnych emocji przez pracowników obu krajów. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem polskiego, zwalidowanego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu [Durniat 2010; Durniat 2016] oraz jego hiszpańskiej wersji [Durniat, Mañas 2017]. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie podobnej skali mobbingu oraz występowanie podobnych rodzajów zachowań mobbingowych w Polsce i Hiszpanii. Doświadczanie związanego z relacjami społecznymi w pracy stresu i negatywnych emocji jest zjawiskiem bardziej nasilonym wśród pracowników polskich, a ich występowanie (w przypadku obu krajów) jest silnie związane z ekspozycją pracowników na mobbing

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.03

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: