Object structure
Title:

Job crafting w kreowaniu współczesnego środowiska pracy a wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Job crafting in the creation of the contemporary working environment vs. challenges for human resources management

Creator:

Bednarska-Wnuk, Izabela

Subject and Keywords:

job crafting ; modelowanie środowiska pracy ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; modeling of the work environment ; human capital management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 26-35

Abstrakt:

Za cel niniejszego artykułu przyjęto zaprezentowanie job craftingu jako współczesnej metody pozwalającej na modelowanie własnej pracy oraz ukazano, jakim wyzwaniom będzie musiało sprostać zarządzanie zasobami ludzkimi w związku z wykorzystaniem tej metody przez pracowników współczesnych organizacji. Artykuł ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie studiów literaturowych. W pierwszej części przedstawiono znaczenie środowiska pracy w kontekście dopasowania pracownik–organizacja oraz omówiono teorię modelowania pracy – job crafting. Na zakończenie zaprezentowano wyzwania, przed którymi obecnie stoi zarządzanie zasobami ludzkimi wobec przejawiania zachowań mających na celu kreowanie własnej pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.02

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: