Object structure
Title:

Job crafting wśród nauczycieliszkół podstawowych i gimnazjów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research Papers of Wrocław University of Economics

Creator:

Bartkowiak, Grażyna ; Krugiełka, Agnieszka

Subject and Keywords:

job crafting ; nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych ; primary school teachers ; junior high school teachers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 13-25

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest problematyka job crafting, aktualnie jeszcze (z punktu widzenia badań empirycznych) w niewielkim stopniu obecna w literaturze przedmiotu. Opracowanie jest złożone z dwóch części: teoretycznej, w której omówiona została koncepcja job crafting i przytoczone wyniki badań nad samym zjawiskiem i czynnikami współwystępującymi z job crafting, a także empirycznej, obejmującej prezentację wyników badań mieszanych [Venkatesh i in. 2013, s. 24]1, przeprowadzonych w grupie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ich wyniku okazało się, że zjawisko to występuje także w warunkach szkół polskich, na poziomie zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjum: nauczyciele szkół podstawowych i ze szkół gimnazjalnych podejmują działania zmierzające do dostosowania wykonywanej pracy do własnych preferencji i są zdania, że w aktywności tej brakuje im autonomii i poczucia sensu wykonywanej pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.01

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: