Object structure
Title:

Aktywność zawodowa i formy zatrudnienia w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Professional activity and employment forms in Poland

Creator:

Wiśniewski, Zenon

Subject and Keywords:

rynek pracy w Polsce ; aktywność zawodowa ; struktura zatrudnienia ; formy zatrudnienia ; Polish labour market ; professional activity ; employment structure ; forms of employment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 269-278

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę analizy tendencji zmian na rynku pracy w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na aktywność zawodową ludności, pracujących i ich strukturę oraz formy zatrudnienia. Podstawowym źródłem informacji o sytuacji na rynku pracy było kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej liczba pracujących rośnie, co spowodowało wzrost wskaźnika zatrudnienia w II kwartale 2017 r. do 53,9%. Słabą stroną polskiego rynku pracy jest natomiast dwukrotnie wyższy udział zatrudnienia na czas określony w porównaniu ze średnią dla krajów Unii Europejskiej. Wobec postępującego procesu depopulacji i starzenia się społeczeństwa oraz rosnącego zagrożenia dla stabilności systemu emerytalnego, wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych staje się obecnie ważnym wyzwaniem rozwojowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.24

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: