Object structure
Title:

Oczekiwania na rynku pracy w usługach medycznych – wyzwania dla pracodawców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Expectations on the labor market in medical services − challenges for employers

Creator:

Stosik, Aneta

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; współdziałanie ; wyzwania ; lekarze dentyści ; human capital ; cooperation ; challenges ; dentists

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 217-227

Abstrakt:

Współdziałanie międzyorganizacyjne, relacje i ich zakres oraz tworzenie więzi w sieciach międzyorganizacyjnych stają się w ostatnich latach obszarem eksploracji badawczej w naukach o zarządzaniu. Jednocześnie pracownik i jego potencjał znalazł się w centrum szerokiej polemiki naukowej, zwłaszcza z powodu dominacji rynku pracownika w ostatnich latach. Troska nowoczesnej organizacji leży w zarządzaniu relacjami nie tylko z klientem zewnętrznym, ale przede wszystkim z klientem wewnętrznym, który w istotny sposób przyczynia się do budowania wartości dla organizacji. Celem artykułu jest identyfikacja współdziałania wysokospecjalistycznych klinik dentystycznych na konkurencyjnym rynku usług medycznych NZOZ w kontekście tworzenia wartości, jak również ukazanie relacji pracownik–pracodawca w nowoczesnym przedsiębiorstwie usługowym, w oparciu o badania empiryczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.19

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: