Object structure
Title:

Kształtowanie marki pracodawcy w kontekście strategii biznesowych i wybranych charakterystyk polskich przedsiębiorstw realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employer branding in the context of business strategies and selected characteristics of the Polish companies realizing foreign direct investment

Creator:

Stor, Marzena

Subject and Keywords:

kształtowanie marki pracodawcy ; polskie przedsiębiorstwa międzynarodowe ; zasoby ludzkie ; czynnik konkurencyjności ; wyniki przedsiębiorstw ; strategie generyczne ; employer branding ; Polish international companies ; human resources ; competitive factors ; company performance results ; generic strategies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 200-216

Abstrakt:

Cel artykułu to identyfikacja i analiza potencjalnych prawidłowości w relacji między budowaniem marki pracodawcy przez polskie przedsiębiorstwa międzynarodowe a ich wybranymi charakterystykami i stosowanymi strategiami generycznymi. Osiągnięciu tego celu posłużyły przeprowadzone badania empiryczne. Za pomocą statystyk opisowych ustalono, jak ze względu na stosowane strategie generyczne rozkładają się oceny: wyników badanych organizacji, czynnika ludzkiego jako czynnika konkurencyjności oraz poszczególnych rozwiązań komponujących budowanie marki pracodawcy. Przeprowadzono też analizy korelacyjne wybranych charakterystyk w zakresie centralizacji/decentralizacji działań, kierunku przepływu wiedzy oraz poziomu rozwiązań determinujących budowanie marki pracodawcy jako zmiennej kształtującej wyniki przedsiębiorstwa. Weryfikacja hipotez doprowadziła do wniosku, że zwiększaniu wskaźnika rozpiętości geograficznej sprzyja zwiększanie poziomu zaawansowania budowania marki pracodawcy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.18

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: