Object structure
Title:

Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie derekrutacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of modern technologies in the decruitment process

Creator:

Krasnova, Anna

Subject and Keywords:

nowoczesne technologie ; IT ; derekrutacja ; zwolnienia ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; modern technologies ; decruitment ; dismissals ; human resources management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 123-132

Abstrakt:

Nowoczesne technologie od lat są stosowane w różnych obszarach zarządzania personelem. Najczęściej za pomocą narzędzi IT są wspomagane takie procesy, jak: rekrutacja i selekcja, adaptacja, rozwój, a także systemy wynagrodzeń czy administracja kadrowo-płacowa. W tych obszarach prowadzone są również badania. Brakuje natomiast opracowań dotyczących wykorzystania narzędzi IT wspomagających derekrutację, jedną z najtrudniejszych funkcji zzl. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w procesie derekrutacji na podstawie analizy literatury oraz wyników badań własnych. Badania przeprowadzono za pomocą wywiadów pisemnych częściowo ustrukturyzowanych. Wyniki badań wykazały, iż blisko połowa respondentów nie dostrzega możliwości zastosowania rozwiązań technologiczno-informacyjnych w procesie derekrutacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.11

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: