Object structure
Title:

Oczekiwania w zakresie motywowania pracowników wiedzy sektora IT w aktualnych warunkowaniach rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge workers expectations in the current conditions of the labor market

Creator:

Kmiotek, Krystyna ; Kopertyńska, Maria Wanda

Subject and Keywords:

motywowanie ; pracownicy wiedzy ; motywowanie pracowników IT ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; motivation ; knowledge workers ; motivation of IT professionals ; human resource management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 103-113

Abstrakt:

W artykule podjęto tematykę motywowania pracowników wiedzy w obszarze IT. W oparciu o studia literatury przedmiotu oraz badania własne, przeprowadzone w dwóch organizacjach opartych na wiedzy, sektora IT, podjęto próbę zidentyfikowania z jednej strony oczekiwań pracowników, z drugiej zaś działań, które firmy powinny podjąć, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy specjalistów IT. W szczególności, starano się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: co dla badanych pracowników wiedzy ma największe znaczenie (określenie systemu wartości); jakie elementy mają dla badanych największe znaczenie motywacyjne; jakie są ich oczekiwania wobec pracodawców? Wyniki badań wskazują, że pracownicy wiedzy w obszarze IT bardzo cenią sobie wartości rodzinne i oczekują warunków pracy sprzyjających utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, to także atmosfera w pracy, wynagrodzenie oraz możliwość samorealizacji są dla nich ważnymi czynnikami motywacyjnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.09

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: