Object

Title: Wpływ związków zawodowych jako podmiotu funkcji personalnej na poczucie satysfakcji zawodowej pracowników

Title in english:

The impact of trade unions as the subject of the personnel function on the sense of job satisfaction in an organization

Creator:

Borowska-Pietrzak, Agata ; Kawka, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 34-49

Abstrakt:

Celem artykułu jest zdiagnozowanie zależności między odczuwaną przez pracowników satysfakcją zawodową a rolą i wpływem związków zawodowych na zarządzanie zasobami ludzkimi w danej organizacji. Podjęto próbę rozpoznania źródeł poczucia satysfakcji zawodowej na tle oceny aktywności związków zawodowych. Przyjęto założenie, iż związki zawodowe są ważnym podmiotem realizacji współczesnej funkcji personalnej, niemniej w praktyce nie jest to podmiot przyjmujący rolę wspierającą i proefektywnościową. Na tym tle zostaną przedstawione wyniki badań satysfakcji pracowniczej i poszukiwanie zależności między tak uzyskanymi wynikami poczucia satysfakcji oraz atrybutami subiektywnymi, jak odczuwana motywacja, sprawiedliwość płac oraz realizacja rozwoju zawodowego. Wyniki tych badań zostały skonfrontowane z oceną zjawiska uzwiązkowienia danej organizacji i stopniem wpływu partnera społecznego na decyzje personalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.03 ; oai:dbc.wroc.pl:45559

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information