Object structure

Title:

Location of high-rise buidings in Wrocław

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Lokalizacja budynków wysokościowych we Wrocławiu

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Subject and Keywords:

Wrocław ; high-rise building ; spatial order ; urban spatial structure ; study of conditions anddirections of spatial development of the commune ; budynek wysokościowy ; ład przestrzenny ; struktura przestrzenna miasta ; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2017, Nr 17, s. 119-126

Abstrakt:

The aim of the paper is to discuss the arrangement of the existing and new high-rise buildings in Wrocław, as well as to determine the impact of their location on spatial order. The author uses a descriptive method, simple statistical methods, a deductive method and empirical inference. The subject of the research is Wrocław, with special attention to high-rise objects location. The basic research covers the period of 2010-2017. The question of planning and building high-rise objects was discussed in Wrocław studies of conditions and directions of spatial development (2010 and 2017). As the recent years reveal, the number of very high buildings in Wrocław is not on the rise. However, Wrocław is prepared for their arrival.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2017.1.11

Language:

eng

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2017, Nr 17

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu