Object structure
Title:

Prasa tradycyjna i cyfrowa. Wybrane zagadnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Traditional and digital press. Selected issues

Creator:

Podkański, Wiesław ; Wojtaś, Jacek

Subject and Keywords:

prasa ; prawo prasowe ; prawo autorskie ; kolportaż ; Internet ; press ; press law ; copyright ; distribution

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 200-213

Abstrakt:

Powszechnie uważa się, że prasa, w szczególności prasa drukowana, umiera. Nie jest to jednak prawda. Zasięg czytelnictwa nigdy nie był tak duży. Zmienia się zachowanie odbiorców – czytelników, którzy coraz częściej sięgają po tytuły w wersji cyfrowej. Prasa uznawana jest przez konsumentów za najbardziej wartościowe źródło informacji. Czytelnicy skłonni są coraz częściej czytać treści prasowe na nowych nośnikach, ale raczej nie chcą za to płacić. Pojawienie się nowych form przekazu ma także negatywne skutki – powstało wiele podmiotów, które swój model biznesowy oparły na dystrybucji treści sfinansowanych przez wydawców. Z tego użytku wydawcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ani rekompensat. Piractwo nigdy wcześniej nie było tak powszechne, a przepisy prawa nadużywane i nadinterpretowywane w celu legitymizacji tego typu działań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.19

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: