Object structure
Title:

Zachowania informacyjne konsumentów w przestrzeni wirtualnej – szanse i zagrożenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information behaviors of consumers in virtual space – opportunities and threats

Creator:

Rogala, Anna

Subject and Keywords:

zachowania informacyjne ; komunikacja wirtualna ; gatekeeping technologiczny ; word communication behaviours ; virtual communications ; technological gatekeeping

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 186-193

Abstrakt:

Celem rozważań podjętych w artykule jest analiza szans i zagrożeń związanych z zachowaniami informacyjnymi współczesnych konsumentów w przestrzeni wirtualnej. W oparciu o metodę desk research autorka dokonała przeglądu i krytycznej analizy źródeł literaturowych związanych z zachowaniami informacyjnymi, nowymi mediami oraz społeczno- kulturowymi konsekwencjami rozwoju technologii informacyjnych. W toku prowadzonych analiz dowiedziono, iż komunikacja w przestrzeni wirtualnej wzmacnia rolę i pozycję dotychczasowych odbiorców procesu, szybkość i łatwość dostępu do potrzebnych informacji. Jednocześnie w obrębie Internetu mają miejsce zjawiska ograniczające niezależność informacyjną konsumentów. Z tego względu niezwykle ważne jest edukowanie w zakresie kompetencji i zachowań informacyjnych, a także kształtowanie postaw umożliwiających samodzielny, przemyślany wybór interesujących użytkownika treści oraz ich krytyczną interpretację

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.17

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: