Object structure
Title:

Wiedza i opinie młodych konsumentów w zakresie zakupów w mediach społecznościowych. Aspekty prawne i społeczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge and opinions of young consumers within the purchase in social media. Legal and social aspects

Creator:

Wardzała, Joanna

Subject and Keywords:

wiedza prawna ; opinie o prawie ; młodzi konsumenci ; media społecznościowe ; zakupy ; legal knowledge ; opinions about law ; young consumers ; social media ; shopping

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 175-185

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba określenia poziomu wiedzy i opinii młodych nabywców na temat procesów zakupowych w mediach społecznościowych. Dzięki powszechnej dostępności technik komunikacyjnych media społecznościowe zmieniły sposób wymiany informacji zarówno organizacji, społeczności, jak i indywidualnych użytkowników. Przez m.in. liczne blogi tzw. influencerów, fanpage’a znanych marek oraz tematyczne grupy zakupowe społeczny wymiar mediów zyskał wymiar rynkowy. W artykule zostaną przedstawione prawne i społeczne aspekty podejmowania decyzji zakupowych w sieci oraz inicjowania procesów reklamowania wadliwych produktów przez młode pokolenie. W badaniach własnych metodą jakościową z zastosowaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych dokonano analizy wypowiedzi młodych konsumentów w zakresie wiedzy na temat reklamy w mediach społecznościowych, możliwości reklamowania wadliwych produktów zakupionych w sieci oraz opinii o roli mediów społecznościowych w procesie zakupowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.16

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: