Object structure
Title:

Motywacje i postawy konsumentów wobec usługi car-sharing

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumers motivations and attitudes toward car- sharing

Creator:

Tkaczyk, Jolanta ; Awdziej, Marcin

Subject and Keywords:

konsumpcja oparta na dostępie do dóbr ; car-sharing ; motywacje konsumentów ; postawy ; access-based consumption ; consumers’ motivation ; attitudes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 165-172

Abstrakt:

Usługi typu car-sharing zyskują w Polsce na popularności, szczególnie po wejściu na rynek dwóch dużych graczy: Traficar i Panek. Celem artykułu jest identyfikacja postaw i dominujących motywów korzystania z usługi car-sharing wśród konsumentów nabywających te usługi na terenie Warszawy. Osiągnięcie celu badawczego było możliwe dzięki realizacji dwuetapowego badania o charakterze eksploracyjnym: badania jakościowego metodą netnografii przy wykorzystaniu platformy do analizy słów kluczowych w Internecie Brand 24 oraz platformy do analizy profili w mediach społecznościowych Sotrender. Dodatkowo w drugim etapie przeprowadzono badanie metodą ankiety CAWI na celowo dobranej próbie 108 studentów i absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ustalono, iż z usługi car-sharing korzystają głównie osoby posiadające samochód prywatny, głównie młodzi mężczyźni, o dobrym i bardzo dobrym statusie materialnym, a głównym motywem korzystania z car-sharing była ciekawość wypróbowania nowej usługi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.15

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: