Object structure
Title:

Perły ze śmietnika. Dzielenie się w ramach społeczności online

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Pearls from the garbage. Sharing in the online community

Creator:

Strzyczkowski, Konstanty

Subject and Keywords:

konsumpcja ; ekonomia współdzielenia ; ekonomia daru ; internet ; zasada wzajemności ; wartość ; consumption ; sharing economy ; gift economy ; reciprocity ; value

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 152-164

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zarys dotyczący zróżnicowanych praktyk członków fejsbukowej grupy „Uwaga, śmieciarka jedzie!” związanych ze zbieraniem i z udostępnianiem informacji o wolnych zasobach w postaci przedmiotów znalezionych na śmietniku oraz redystrybucją rzeczy uznanych za niepotrzebne i zbędne. Zawarta w nim analiza ma na celu ukazanie ich w kontekście opisanych na gruncie klasycznej antropologii reguł porządkujących wymiany zachodzące pomiędzy ludźmi od początku istnienia ludzkości, jak również zjawiska ekonomii współdzielenia, zawdzięczającej swe powstanie rozwojowi technologii internetowych. Dodatkowym zadaniem tekstu jest dostarczenie odpowiedzi na pytanie o praktyki odpowiedzialne za wytwarzanie wartości dla uczestników grupy. Rezultat końcowy to wskazanie na hybrydyczny charakter podejmowanych działań z jednej strony opartych na kooperacji i współdziałaniu, z drugiej zaś – na zwiększającej zaangażowanie gamifikacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.14

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: