Object structure
Title:

Konsument i firma w uwarunkowaniach paradygmatu gospodarki o obiegu zamkniętym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer and company in the conditions of the circular economy paradigm

Creator:

Blażlak, Robert

Subject and Keywords:

gospodarka o obiegu zamkniętym ; innowacyjność przedsiębiorstw ; konsument ; circular economy ; enterprise innovation ; consumer

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 145-152

Abstrakt:

Konsument, nabywca, klient – to słowa odmieniane przez wszystkie przypadki przez właścicieli firm oraz handlowców chcących nakłonić odbiorców wytwarzanych przez siebie produktów i świadczonych usług do zwiększenia konsumpcji. Przyczynia się to również do wygenerowania większych przychodów ze sprzedaży. Sytuacja ta niestety zmieni się wraz z wdrażaniem w życie paradygmatu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy). W tym przypadku siła nacisku zostanie przeniesiona z konsumpcji i liniowego modelu „wyprodukuj, kup, korzystaj i wyrzuć” na model „wyprodukuj, korzystaj, napraw i korzystaj ponownie”. Niestety na taką sytuację nie są gotowi i konsumenci, i przedsiębiorstwa, których modele biznesu są mocno usadowione w realiach modeli liniowych. Celem referatu jest zwrócenie uwagi na problematykę zastosowania paradygmatu GOZ w uwarunkowaniach polskich małych i średnich przedsiębiorstw w świetle prowadzonych badań oraz ogólnie danych statystycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.13

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: