Object structure
Title:

Konsument wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym – rynek tekstylno-odzieżowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer in the face of the challenges of circular economy in textile and clothing market

Creator:

Koszewska, Małgorzata

Subject and Keywords:

gospodarka o obiegu zamkniętym ; tekstylia ; odzież ; zachowania konsumpcyjne ; circular economy ; textiles ; clothing ; consumer behavior

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 131-140

Abstrakt:

Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wymaga istotnych zmian modeli produkcji i konsumpcji. Metody wprowadzania tych zmian będą odmienne w rożnych gałęziach przemysłu. Specyfika konkretnych branż wymaga więc indywidulnego podejścia i precyzyjnych analiz w ich obrębie. Celem niniejszego artykułu jest analiza roli konsumenta w transformacji przemysłu tekstylno-odzieżowego w kierunku GOZ, a w szczególności analiza czynników determinujących sposób postepowania konsumentów z niepotrzebną odzieżą. Badania ankietowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski pokazały, że sposób postępowania ze zużytą odzieżą istotnie różnicowały zmienne socjodemograficzne, takie jak płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Zależność ta była mniej widoczna w przypadku wieku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.12

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: