Object structure
Title:

Oszczędzać czy wydawać? Postawy studentów wobec pieniędzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

To save or to spend? Students attitude towards money

Creator:

Swadźba, Urszula

Subject and Keywords:

postawy ; studenci ; pieniądze ; oszczędzanie ; wydawanie pieniędzy ; attitude ; students ; money ; saving ; spending

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 119-130

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja postaw studentów krajów V4 wobec pieniędzy. Najpierw przedstawiona jest analiza teoretyczna stosunku do pieniędzy i postaw wobec pieniędzy. Badania empiryczne wykonano w uczelniach czterech krajów V4: w Polsce (w Katowicach), Czechach (w Ołomuńcu i Ostrawie), Słowacji (w Nitrze), na Węgrzech (w Godollo), w ramach grantu wyszehradzkiego. Przeprowadzono łącznie 1556 ankiet audytoryjnych. Analiza materiału empirycznego skupia się na takich zagadnieniach, jak: znaczenie pieniędzy w życiu studentów oraz wydawanie/oszczędzanie pieniędzy. W trakcie analizy przedstawiono wyniki poszczególnych grup narodowych oraz porównania między nimi. Zaprezentowano wspólne postawy wobec pieniędzy studentów krajów V4, istniejące różnice między nimi, a także typy postaw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.11

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: