Object structure
Title:

Wolontariat i filantropia jako przejawy konsumpcji zrównoważonej w warunkach polskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Volunteering and philanthropy as symptoms of sustainable consumption in Polish conditions

Creator:

Prymon-Ryś, Ewa

Subject and Keywords:

konsumpcja zrównoważona ; wolontariat ; filantropia ; organizacje pozarządowe ; sustainable consumption ; volunteering ; philantrophy ; non-governmental organizations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 96-105

Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia, czy rozwój filantropii i wolontariatu w warunkach polskich świadczy o skłonności Polaków do konsumpcji zrównoważonej. Artykuł ukazuje, jakie jest znaczenie organizacji pozarządowych dla społeczeństwa w percepcji konsumentów, oraz wskazuje znaczenie darowizn od osób indywidualnych dla organizacji pozarządowych w warunkach polskich. Prezentuje też wyniki badań różnych instytucji badawczych poświęcone zaangażowaniu Polaków w działalność filantropijną i wolontariat. Artykuł podsumowuje rozważania dotyczące wspierania finansowego i czynnego angażowania się w działalność organizacji pozarządowych przez osoby fizyczne będące przejawem odpowiedzialnej konsumpcji rozumianej jako alternatywny sposób życia uwzględniający społeczne skutki konsumpcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.09

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: