Object structure
Title:

Demograficzne uwarunkowania konsumpcji – seniorzy na rynku dóbr i usług w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Demographic conditions of consumption – seniors on goods and services market in Poland

Creator:

Mucha, Monika

Subject and Keywords:

współczesna konsumpcja ; trendy w konsumpcji ; demografia ; seniorzy ; konsumpcja osób starszych ; modern consumption ; consumption trends ; demography ; seniors ; consumption of the elderly

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 87-95

Abstrakt:

W artykule przedstawiono demograficzne uwarunkowania konsumpcji w odniesieniu do osób starszych. Wśród przesłanek zachodzących w polskim społeczeństwie na rynku dóbr i usług wymieniono proces starzenia się ludności, wzrost świadomości konsumenckiej oraz wzrost aktywności seniorów. Podjęte badania bazowały na danych pochodzących z GUS. Omawianym w artykule obiektem są osoby starsze, które zaczynają stanowić dominujący segment konsumencki. Z prognoz GUS wynika, iż w 2050 roku ok. 47% społeczeństwa polskiego stanowić będą osoby starsze. Zmiany te wywołują konieczność obrania nowych strategii przez producentów, którzy dotychczas nie traktowali poważnie seniorów jako konsumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.08

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: