Object structure
Title:

Społeczny wymiar konsumpcji. Wspólne posiłki a kapitał społeczny i sieci relacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social dimension of consumption. Common meals vs. social capital and networks of relations

Creator:

Cebula, Michał

Subject and Keywords:

jadanie razem ; kapitał społeczny ; sieci społeczne ; eating together ; social capital ; social networks

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 77-86

Abstrakt:

Socjologia tradycyjnie wyjaśnia spożywanie żywności częściej w kategoriach społecznej organizacji posiłków (ich dostarczania i konsumpcji) aniżeli w kategoriach potrzeb biologicznych. Spojrzenie na jedzenie jako działanie społeczne odsłania jego komunikacyjne, symboliczne i uspołeczniające funkcje oraz daje wgląd w wiele mechanizmów i zjawisk społecznych (takich jak klasa, władza, nierówności, wspólnotowość itp.). Biorąc tę perspektywę za punkt wyjścia, artykuł bada determinanty praktyk rekreacyjnych wśród mieszkańców dużego miasta, w szczególności kwestię bycia gospodarzem i gościem w prywatnych domach i jadania poza domem. Bazując na danych o indywidualnych sieciach społecznych, pokazano, jak życie towarzyskie badanych (jadanie razem) jest uwarunkowane nie tylko przez ich cechy społeczno-demograficzne, ale także przez naturę ich sieci społecznych. Szczególnie argumentowano, iż to raczej więzi słabego typu oraz pozarodzinne sprzyjają towarzyskości. Wyniki sugerują, że „posiłki uspołecznione” są obszarem społecznej dystynkcji oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.07

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: