Object structure
Title:

Trendy w zachowaniach konsumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trends in consumers behaviour

Creator:

Dejnaka, Agnieszka

Subject and Keywords:

uwarunkowania konsumpcji ; zmiany w zachowaniach konsumentów ; nowetrendy w konsumpcji ; determinants of consumption ; changes in consumer behavior ; new trends in consumption

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 44-49

Abstrakt:

Dynamiczny i ciągły rozwój Internetu i nowych technologii informacyjnych powodują zmiany w zachowaniach konsumentów oraz w sposobie postrzegania wartości dla tychże konsumentów. W celu nadążenia za zmianami firmy muszą nie tylko śledzić aktualnie zachodzące zmiany, ale także przewidywać przyszłościowe trendy zachowań podmiotów rynkowych. Celem zaprezentowanego artykułu jest przeanalizowanie nowych przewidywanych na lata 2018-2025 trendów w zachowaniach nabywców. W artykule zaprezentowano zmiany zachodzące w konsumpcji, nowoczesne trendy w konsumpcji na polskim rynku, ich uwarunkowania oraz charakterystyczne cechy i przejawy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.04

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: