Object structure
Title:

M-commerce jako nowy trend współczesnych konsumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

M-commerce as a new trend of modern consumers

Creator:

Szymański, Grzegorz

Subject and Keywords:

m-commerce ; e-konsument ; handel mobilny ; mobile commerce ; electronic commerce ; customers behaviour

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 35-43

Abstrakt:

Istotną determinantą wpływającą na dynamikę rozwoju m-commerce jest zwiększająca się liczba smartfonów i urządzeń mobilnych. Natomiast wśród najistotniejszych determinant wpływających na ciągły rozwój i wzrost popularności m-commerce należy wskazać mobilność. Celem opracowania była identyfikacja oraz ocena poszczególnych elementów procesu zakupowego w obszarze m-commerce z uwzględnieniem płci i wieku respondentów. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej z firmą Opiniac na grupie 19 147 polskich użytkowników Internetu na przełomie maja i czerwca 2016 r., z czego 2383 dokonało zakupu w sklepie internetowym, wykorzystując urządzenie mobilne. Uzyskane wyniki wskazują na wzrastające zainteresowanie handlem mobilnym, szczególnie wśród osób poniżej 55. roku życia. Najwyżej ocenionym aspektem była łatwość obsługi zamówienia, co potwierdza dobre przygotowanie środowiska e-commerce do popularyzacji mobilnych rozwiązań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.03

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: