Object structure
Title:

Zachowania konsumenta a storytelling marki. Wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer behaviours vs brand storytelling. Selected aspects

Creator:

Tarczydło, Beata

Subject and Keywords:

zachowania konsumentów ; oddziaływanie na zachowania ludzi ; storytelling marki ; studia przypadków ; relacje marka-interesariusz ; consumer behaviours ; impingement on people behaviour ; brand storytelling ; case studies ; a brand-stakeholder relations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 24-34

Abstrakt:

Wychodząc od wyników badań zachowań współczesnych konsumentów, ich uwarunkowań i wybranych aspektów psychologicznych, scharakteryzowano storytelling. Cel badawczy wiązał się z pytaniem czy i jak działania storytellingowe na rzecz marki oddziałują na zachowania jej interesariuszy. Badaniami objęto działania storytellingowe wybranych marek. Przeprowadzono studia przypadków z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz dyskusje w grupie studentów na zasadach uproszczonych zogniskowanych wywiadów grupowych z elementami wideotreningu. Zauważono, że metodyczne działania storytellingowe na rzecz personifikowanej marki wieloaspektowo oddziałują na interesariuszy na poziomie zarówno świadomym, jak i podświadomym. Wykorzystuje się w nich ważne mechanizmy psychologiczne związane z angażowaniem widzów, wzbudzaniem emocji, kreowaniem doświadczeń, a nawet neurooddziaływaniem. Sprzyja to niejako wejściu marki w życie konsumenta, dostarczaniu przez nią oczekiwanych wartości i zacieśnianiu obustronnych relacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.02

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: