Object structure
Title:

Znaczenie świadomości ekologicznej w zachowaniach konsumenckich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of ecological awareness in consumer behavior

Creator:

Patrzałek, Wanda

Subject and Keywords:

świadomość ekologiczna ; ekologia konsumpcji ; zachowania proekologiczne ; zagrożenia ekologiczne ; ecological awareness ; consumption ecology ; pro-ecological behavior ; ecological threats

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 501, s. 11-23

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu poziom świadomości ekologicznej oddziałuje na różne fazy zachowań konsumenckich. W pierwszej części przedstawiono interdyscyplinarne ujęcie ekologii w kontekście socjologicznym, ekonomicznym, kulturowym, filozoficznym oraz przyrodniczym. Egzemplifikację rozważań stanowią badania przeprowadzone w 2015 r. pod kierunkiem autorki metodą sondażu diagnostycznego za pomocą wywiadu kwestionariuszowego wśród 100 Wrocławian w wieku 18-64 lat dobranych kwotowo, dotyczące oceny poziomu ich wiedzy o problemach środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń postrzeganych w kontekście ich systemu aksjonormatywnego, a także znaczenia kwestii ekologicznych w decyzjach konsumenckich. Badania własne odniesiono do ogólnopolskich badań prowadzonych przez TNS w latach 2009-2015, dotyczących luk informacyjnych Polaków w zakresie wiedzy ekologicznej oraz badań zrealizowanych w latach 2011 i 2016 przez CBOS nad zachowaniami proekologicznymi Polaków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.501.01

Language:

pol

Relation:

Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym Między dyferencjacją a pragmatyzmem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 501

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: