Title:

Przewodnik dla podrużuiących w Polsce i Rzeczypospolitey Krakowskiey obeymuiący, opisanie miast znacznieyszych oraz ich okolic, iako też pałaców, ogrodów i wieyskich mieszkań znakomitszych, wykaz wszystkich traktów pocztowych, urządzenia, taxy i stacyie pocztowe, tabelle porównania monet, wag i miar polskich z pogranicznemi, zgoła to wszystko, co podrużuiącym w Polsce użytecznem stać się może : z załączeniem planu Warszawy, karty drożney pocztowey Królestwa Polskiego, i dziesięciu rycin, znacznieysze gmachy lub piękne w kraiu okolice wystawiających

Creator:

Krasiński, Józef (1783-1845)

Subject and Keywords:

Polska - przewodniki

Description:

Pod wstępem krypt. aut.: J. H. K. ; Na s. tyt.: Dzieło to w ięzyku francuzkim początkowo wydane, teraz na polski przełożonem zostało, z wielą dla użytku rodaków stosownemi dodatkami ; Guide du voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie (pol.) ; Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej [...] ; Egz. z księgozb. Strachockich

Publisher:

[s. n.] ; W Drukarni N. Glücksberga

Place of publication:

Warszawa

Date:

1821

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 54.554

Language:

pol

Relation:

Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego"

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich