Show structure

Title:

II Reviews and notes.

Group publication title:

Argumenta Oeconomica

Description:

Argumenta Oeconomica, 2009, Nr 1 (22), s. 181-201

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Argumenta Oeconomica, 2009, No 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu