Show structure

Title:

Zamówienia innowacyjne – szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovative public procurement – an opportunity for micro; small and medium-sized entrepreneurs?

Creator:

Piwowarczyk, Agnieszka

Subject and Keywords:

innowacje ; mikro ; mali i średni przedsiębiorcy ; innovations ; micro ; small and medium-sized entrepreneurs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497; s. 298-308

Abstrakt:

MŚP są siłą napędową gospodarki, bo to właśnie na tym sektorze oparta jest gospodarkazdecydowanej większości państw na świecie. Sektor MŚP z przyczyn finansowychma ograniczone możliwości inwestycyjne, z drugiej strony przedsiębiorstwa te charakteryzujezdolność reagowania na zmiany tak, by sprostać konkurencji, a tym samym zapewnić sobiestabilną sytuację na rynku. Zamówienia innowacyjne tzw. szyte na miarę, czyli nowatorskieprodukty, usługi i roboty budowlane, to właśnie szansa dla kreatywnych przedsiębiorców,którzy mają stymulować rozwój gospodarki. Innowacyjne rozwiązania w sektorze publicznymto wyższa jakość usług publicznych oraz korzyści płynące z otrzymania produktów,usług i robót budowlanych dostosowanych do potrzeb odbiorców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.21

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu