Object structure

Title:

Istota elektronizacji w systemie zamówień publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The essence of electronisation in the public procurement system

Creator:

Gola, Jan ; Bobowski, Sebastian

Subject and Keywords:

elektronizacja ; zamówienia publiczne ; informatyzacja ; prawo Unii Europejskiej ; electronisation ; public procurement ; computerization ; European Union law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497; s. 261-270

Abstrakt:

Artykuł dotyczy instrumentów prawnych związanych z elektronizacją systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej i Polsce. Rozwiązania te odgrywają obecnie istotną rolę na rynku wydatkowania środków finansowych przez państwo. Wskazano, że system zamówień publicznych nie funkcjonowałby w sposób prawidłowy, gdyby nie wprowadzenie rozwiązań opierających się na innowacyjności oraz informatyzacji. Zwrócono uwagę, że w sferze prawidłowego zarządu mieniem publicznym zaobserwować można postęp przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych. Ponadto zaakcentowano miejsce instrumentów elektronizacji w systemie prawa zamówień publicznych UE. Wskazano na regulacje prawne (tj. dyrektywy 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/25/UE 2014/55/UE oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) odnoszące się do tytułowej tematyki, podkreślając ich główne cechy oraz znaczenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.18

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu