Object structure

Title:

Relacja agencji w systemie zamówień publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Agency relationship in the public procurement system

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka ; Przedańska, Justyna

Subject and Keywords:

asymetria informacji ; system zamówień publicznych ; teoria agencji ; mocodawca (principal) ; pełnomocnik (agent) ; asymmetric information ; public procurement system ; theory of agency ; principal ; agent

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497; s. 207-222

Abstrakt:

Problematyka zamówień publicznych jako przedmiot badań naukowych, a także praktyka gospodarcza coraz bardziej stają się otwarte na podejście interdyscyplinarności – włączają dorobek innych nauk do analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Owa interdyscyplinarność odbywa się między innymi za pośrednictwem nauk ekonomii. W ramach tak rozumianego pogranicza nauk ekonomicznych i nauk administracyjnych wykształcił się nurt analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych przez pryzmat teorii agencji. W artykule podjęto próbę aplikacji podstawowych założeń teorii agencji do systemu zamówień publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.14

Language:

pol

Relation:

Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu