Object structure

Title:

Status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The status of economic operator in public procurements in Poland

Creator:

Mika, Adam

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne ; wykonawca ; oferta ; udzielenie zamówienia publicznego ; prawo administracyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 497, s. 177-188

Abstrakt:

W artykule opisano status wykonawcy i jego rolę w procedurze udzielania zamówień publicznych w Polsce. Zawarte w nim rozważania skupiają się na zmiennym znaczeniu tego statusu w zależności od etapu postępowania i rodzaju trybu udzielenia zamówienia. Ponadto w artykule zostały przedstawione wybrane zdarzenia prowadzące do uzyskania i utraty przymiotu wykonawcy. Kwestia ta w dalszym ciągu sprawia bowiem wiele problemów na etapie stosowania prawa. Autor wyjaśnia też, dlaczego status wykonawcy ma istotne znaczenie w procedurze udzielania zamówień publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu