Object structure

Title:

Zamawiający i wykonawcy w systemie zamówień publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The contracting authority and executor in the system of public procurement

Creator:

Kocowski, Tadeusz

Subject and Keywords:

zamawiający ; wykonawcy ; środki publiczne ; public procurement ; contracting authority ; subject matter of procurement ; publicfunds

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 497, s. 166-176

Abstrakt:

W Prawie zamówień publicznych kluczową rolę w procesie udzielania zamówienia odgrywa instytucja zamawiająca. Wielowymiarowa definicja instytucji zamawiającej wymaga dodatkowych atrybutów identyfikujących instytucję zamawiającą. Instytucja zamawiająca odpowiada za prawidłowość zamówienia publicznego oraz wybór wykonawcy. Zlecając zamówienie, zamawiający pokrywa jego koszty przeważnie środkami publicznymi. Dlatego proces prawidłowej regulacji pozycji instytucji zamawiającej w ustawie jest tak istotny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu